HP Proliant ML 370 G6 (HDD 3 x 146GB Hot-Plug SAS)

  • $0,00

  • Tình trạng:Còn hàng
  • Nhà sản xuất: Hewlett-Packard
  • Mã sản phẩm: ML 370 G6